Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Football League: Πρόγραμμα Νέων 1ου & 2ου Ομίλου 2012-13
- ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ από 1/7/2014 έως 31/8/2014 και 1/1/2015-31/1/2015
Απεριόριστες μεταγραφές και τον Ιανουάριο. Ποδοσφαιριστής...
που μεταγράφεται το καλοκαίρι έχει δικαίωμα να μεταγραφεί και τον Ιανουάριο και το αντίθετο.  
- ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ από 1-31/7/2014 - ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ με κατάσταση και προσφυγή μέσω Επιτροπής Ιδιότητας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση και παράβολο 200 ευρώ από (1/7-31/7/2014) – (1/9-30/9/2014) και (1/1/2015-31/1/2015) με την προϋπόθεση να έχουν στην δύναμη τους πάνω από 140 ποδοσφαιριστές. 

- ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ απο 1/7/2014 έως 31/7/2014 (8 υποσχετικές να χορηγήσει και αποκτήσει (Μέχρι 3 να δώσει και μέχρι 3 να πάρει από ένα σωματείο)  

- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ από 1-30/9/2014 και 1-31/1/2015 

- ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ από 1/9-31/12/2014 και 1/2 έως 15/5/2015. Με την συμπλήρωση του 10ου έτους δικαίωμα κανονικού δελτίου. Είναι δυνατή και η έκδοση προσωρινού δελτίου ισχύος από 7 έως και 10 ετών. Κατόπιν μπορούν να υπογράψουν δελτίο σε οποιοδήποτε σωματείο.  

- ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (εσωτερικές και διεθνείς) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, γίνονται ΜΟΝΟ κατά την διάρκεια των δύο μεταγραφικών περιόδων , ήτοι 1/7 έως 31/8/2014 και 1/1/2015 έως 31/1/2015 . 

- ΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200 χλμ από 1/10 έως 31/10/2014 για φοιτητές και εργαζόμενους στο Δημόσιο ή σε ιδιωτική επιχείρηση εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται για χρονικό διάστημα πέραν των 6 μηνών (ασφαλιστική ενημερότητα για πιστοποίηση 6 μήνου). Σε περίπτωση επανεγκατάστασης θα επανέρχεται με αίτηση του στο σωματείο που τους χορήγησε την προσωρινή μεταγραφή από 1/7/2014 έως 31/7/2014, είτε με αίτηση (προσφυγή) στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ από 1/8/2014 εως 31/8/2014 με παράβολο 200 ευρώ . 

- Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί-επανεγγραφεί, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επανεγγραφών σε ερασιτεχνικό σωματείο, ακόμη και αν ήταν εγγεγραμμένος σε ερασιτεχνικό σωματείο μετά την λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών της ιδιας ποδοσφαιρικής περιόδου . 

- Σε κάθε μεταβολή ποδοσφαιριστή (μεταγραφή-επανεγγραφή-πρώτη εγγραφή), απαραίτητα με την αίτηση μεταβολής θα υποβάλλεται και ιατρική βεβαίωση του ποδοσφαιριστή. 

- Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται ανάλογα με την υπηκοότητα τους, στην κατηγορία είτε των Κοινοτικών, είτε των Αλλοδαπών (επιτρέπεται να έχουν στην δύναμή τους έως 5 άνω των 18 ετών για κάθε σωματείο, οι δε υπεράριθμοι θα αποδεσμεύονται).  

- Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται-μετεγγράφονται μόνο σε 3, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1/7-30/6/2015. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί , σε επίσημους αγώνες , μόνο σε δύο σωματεία. 

- Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (ΕΠΣ-ΕΠΟ).


Όλος ο κανονισμός εδώ: ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΔΩ!! http://www.epo.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:


powered by Agones.gr - Stoixima